About US :
         
   CyberSave Studio เป็นโครงการหนึ่งในเครือ DVM Academy ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มคนทำงานวิดีโอที่กำลังมองหาห้องตัดราคาประหยัดในระดับคุณภาพ สามารถรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งแอนะล็อกและดิจิทัลตั้งแต่ระดับ DV จนถึง Uncompressed ในแบบ Multi-Format
  เราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ชุดตัดต่อ วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ประกอบ ตลอดจนความรู้สึกสบายเหมือนนั่งทำงานอยู่ที่บ้าน CyberSave Studio จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกต้น ๆ ที่คุณไม่ควรมองข้าม