HOT!! Promotion
  พิเศษวันนี้ ช่าห้อง Shooting Studio 1 คิว แถมการใช้ห้อง บันทึกเสียง (Mixing และ Vocal) ฟรี 3 ชั่วโมง***
 
   ตารางราคาเช่าห้องตัดต่อ CyberSave Studio
 


 
ราคาปกติ
Q1 :
Q2 :
Q3 :
800
1,200
1,600
1,600
2,400
3,200
2,400
3,600
4,800
3,200
4,800
6,400
4,800
7,200
9,600
2,400
3,600
4,800
6,400
9,600
12,800
2,800
3,800
4,400


Q1
: 09.00 - 17.00 น.
Q2 : 17.00 - 01.00 น.
Q3 : 01.00 - 09.00 น.

ลดพิเศษ 20 - 25% จากราคาปกติ

* สุดคุ้มลดแล้วลดอีกในกรณีเช่าเหมาวัน (3 คิว) ลดพิเศษอีก 25% จากราคาโปรโมชัน

* ราคาโปรโมชันนี้ถึง 31 ธ.ค. 53 เท่านั้น

* สนใจกรุณาโทรจองก่อนล่วงหน้าที่ (02) 5590188-9

*** ห้องบันทึกเสียงแถมในระหว่างคิวที่เช่าเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในเวลาอื่นได้